Aktualne mioty

Planowane na początek stycznia : M. Nena , O. Simon – odbiór kociat na poczatku kwietnia

L…………. kocurek wolny L…………. kocurek wolny L…………. kocurek wolny Lolita Koteczka zostaje w hodowli

Urodzone 27.10.2023 : M. Lisboa, O. Simon – odbiór 2.02.2023

Bonifacy kocurek zarezerwowany Bonnie kotka obserwacja hodowlana

Barbie kotka zarezerwowana


Miot “T”